Szkoła letnia „Green Campus - ENHANCE Summer School on Climate Change”

W dniach 15-28 września 2021 roku Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE Summer School on Climate Change”. Wezmą w niej udział studenci reprezentujący wszystkie uczelnie ENHANCE.

Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym (5 dni zdalnie i 5 stacjonarnie) przez wykładowców z kilku Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy będą pracowali w siedmioosobowych interdyscyplinarnych grupach.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć studenci min. 3. roku studiów I stopnia oraz studenci studiów magisterskich. Na zakończenie projektu studenci przedstawią praktyczny projekt zielonego kampusu. Ważną częścią szkoły letniej będą zajęcia, które rozwijają umiejętność pracy w zespole. Przewidziana jest również część kulturowo-integracyjna. Za udział w szkole letniej studenci będą mogli uzyskać 4 punkty ECTS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl

 
Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie na adres enhance-wp3@pw.edu.pl, krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego, dlaczego chcieliby uczestniczyć w szkole letniej o tej tematyce. Na tej podstawie zostaną wybrani najlepsi kandydaci. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15.08.2021.