Świadectwo uznania laboratorium

Miło nam poinformować, że Laboratorium Badań dla Przemysłu na Wydziale Inżynierii Materiałowej uzyskało przedłużenie uznania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie badań akustycznych i pomiarów twardości.