Spółka spin-off wykorzystująca nanotechnologię w PW

Zdjęcie SEM cząstek nanokompozytowych o składzie Al2O3/SiO2/Ag/Cu

W marcu 2019 r. dzięki inicjatywie pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „ADJ Nanotechnology Sp. z o.o.”. Firma specjalizuje się w produkcji bioaktywnych proszków nanokompozytowych.

Działalność spółki związana jest z rosnącym zapotrzebowaniemrynku poligraficznego na innowacyjne nanomateriały o zaprojektowanych właściwościach bioaktywnych. Firma specjalizuje się w produkcji bioaktywnych proszków nanokompozytowych do zastosowania jako surowiec w wytwarzaniu materiałów o właściwościach samosterylizujących.

Nanomateriały mogą być wykorzystywane m.in. w: powłokach ochronnych stosowanych powierzchniowo (farby, lakiery), przy filtracji wody, powietrza, w materiałach konstrukcyjnych, włókninach, w materiałach absorpcyjnych używanych w gospodarstwach rolnych (likwidacja odorów zwierzęcych), w katalizatorach przemysłowych.

Akt notarialny powołania ADJ Nanotechnology Sp. z o.o. został podpisany 4 marca 2019 r. Udziały w spółce objęli:

  • Zespół Założycieli oraz Twórców - w tym pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską.

ADJ Nanotechnology jest reprezentowana przez czteroosobowy Zarząd pod kierownictwem dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej - Prezes Zarządu.