Seminarium Naukowe Wydziału Inżynierii Materiałowej PW

seminarium

10 grudnia 2021 roku o godz. 10:15 odbyło się kolejne Seminarium Naukowe WIM PW.

Podczas Seminarium wystąpienia, w związku z planowanymi postępowaniami habilitacyjnymi, wygłosili:

  • Pan dr inż. Piotr Chudziński (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) przedstawi referat pt. „The role of collective phenomena in delivering materials with new functionalities".
  • Pan dr inż. Patryk Jakubczak (Politechnika Lubelska, Katedra Inżynierii Materiałowej) przedstawi referat pt. „Eksperymentalna i numeryczna ocena odporności na uderzenia nowatorskich laminatów metalowo-włóknistych, wraz z analizą zniszczenia i badaniem wytrzymałości resztkowej".