Seminarium Nauka-Przemysł

Zapraszamy studentów i pracowników WIM PW do wzięcia udziału w Seminarium Nauka-Przemysł, które odbędzie się 6 października 2021 roku o godz. 9:00.

Seminarium Nauka-Przemysł jest organizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w ramach projektu „NERW PW - Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, zadanie IX pn. „Modyfikacja programu kształcenia w Wydziale Inżynierii Materiałowej pod kątem dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział Inżynierii Materiałowej organizuje po raz trzeci Seminarium Nauka-Przemysł, mające na celu przybliżenie studentom Wydziału problematyki przemysłowej. Seminarium będzie polegało na tym, że zaproszeni przedstawiciele przemysłu opowiedzą na krótkiej prezentacji o swoim przedsiębiorstwie i o współpracy z Wydziałem. Czas na każdą prezentację to ok. 25 minut i 5 minut na dyskusję. Planujemy 5-6 prezentacji przedstawicieli przemysłu. Po wystąpieniach przedstawicieli przemysłu przewidzieliśmy krótkie wystąpienia studenckie, w czasie których studenci będą prezentować swoje osiągnięcia, uzyskane we współpracy z przemysłem. Zaproszeni goście i nauczyciele akademiccy Wydziału będą mogli zadawać pytania studentom i oceniać ich prezentacje. Przedstawiciele przemysłu wybiorą prezentacje studenckie, które podobały im się najbardziej. Na koniec nastąpi krótkie podsumowanie seminarium oraz ogłoszenie, które prezentacje studenckie zostały wyróżnione przez poszczególnych przedstawicieli przemysłu.

  

Ramowy program III Seminarium Nauka-Przemysł

06 października godz. 9:00, MS Teams

  • 9.00 Otwarcie Seminarium i przywitanie gości
  • 9.15-11.45 Wystąpienia przedstawicieli przemysłu (5 wystąpień po ok. 25 minut)
  • 12.00-13.30 Wystąpienia studenckie (10-12 wystąpień studenckich po 5-7 minut)
  • 13.30-14.00 Podsumowanie Seminarium i ogłoszenie które wystąpienia studenckie zostały wyróżnione przez poszczególnych przedstawicieli przemysłu.

W związku z Seminarium w dniu 6.10.2021 w godz.: 9:00-15:00 ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów studiów pierwszego stopnia.