Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do szkoły doktorskiej

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do szkoły doktorskiej nr 1 (dyscyplina: inżynieria materiałowa) odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku, od godz. 9.30, w sali Rady Wydziału (s. 215).