Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb w dniach 25 października – 7 listopada 2021 r. Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa 8 listopada 2021 roku.

 1. Miejsce składania dokumentów: Dziekanat WIM, ul. Wołoska 141, pok. 204.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów:
  • Wniosek aplikacyjny, wydrukowany z USOSweb i podpisany przez studenta,
  • Zaświadczenie o średniej ocen (średnia skumulowana od początku studiów) -zaświadczenie dołączy Dziekanat po przesłaniu wniosku aplikacyjnego,
  • Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym student będzie poruszał się na uczelni zagranicznej (nie dotyczy języka obcego realizowanego w Politechnice Warszawskiej),
  • Zaświadczenie o zaangażowaniu studenta w działalność na PW (np. Samorząd Studentów, ESN, koło naukowe).

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski: wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl lub osobiście w godzinach konsultacji (poniedziałek i czwartek w godz.: 9:00-10:00),
 • Iwona Gusta: iwona.gusta@pw.edu.pl lub w godzinach przyjęć studentów (poniedziałek – piątek w godz.: 9:00-15:00).

Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej: https://www.cwm.pw.edu.pl