Rekrutacja na studia II stopnia - przedłużony termin

Do 15 lutego 2022 roku trwała rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia.

Na studia magisterskie mogą zostać przyjęci absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa oraz studiów inżynierskich innych kierunków (dla których różnice programowe nie przekraczają 30 ECTS).

Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra inżyniera kierunku Inżynieria Materiałowa jednej ze specjalności:

  • inżynieria powierzchni,
  • zaawansowane materiały funkcjonalne,
  • nowoczesne materiały konstrukcyjne,
  • nanometeriały i nanotechnologie,
  • biomaterials (studia na tej specjalności prowadzone są w j. angielskim).
     

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • analizę dokumentów złożonych przez kandydatów,
  • ewentualne przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych lub sprawdzianu pisemnego obejmującego treści z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, określone w standardach kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa.

 

Terminy

11 stycznia 2022 początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania wymaganych dokumentów
15 lutego 2022 koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
15 lutego 2022 koniec składania dokumentów (miejsce: Dziekanat Wydziału, ul. Wołoska 141, pok. 204, w godz.: 09:00-15:00)
18 lutego 2022 ogłoszenie wyników kwalifikacji

 

Kontakt

 mgr Iwona Gusta
 22 234 84 51
 dziekanat.wim@pw.edu.pl