Rekrutacja na studia II stopnia

13 stycznia 2021 roku o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie związane z rekrutacją na II stopień studiów, skierowane do osób zainteresowanych podjęciem studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Spotkanie odbyło się w aplikacji Teams.

Przypominamy, że na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa oraz studiów inżynierskich innych kierunków (dla których różnice programowe nie przekraczają 30 ECTS).

Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra inżyniera kierunku Inżynieria Materiałowa jednej ze specjalności:

  • inżynieria powierzchni,
  • zaawansowane materiały funkcjonalne,
  • nowoczesne materiały konstrukcyjne,
  • nanometeriały i nanotechnologie,
  • biomaterials (studia na tej specjalności prowadzone są w j. angielskim).

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • analizę dokumentów złożonych przez kandydatów,
  • ewentualne przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych lub sprawdzianu pisemnego obejmującego treści z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, określone w standardach kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa.

 

Terminy zw. z rekrutacją:

11 stycznia 2021 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przesyłania poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych od lutego 2021 r.
3 lutego 2021 r. koniec zapisów i przesyłania poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie od lutego 2021 r.
8 lutego 2021 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia