Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową

Wnętrze tokamaka JET. Credit: UKAEA

 Wnętrze tokamaka JET. Credit: UKAEA

Joint European Torus (JET), jedno z największych i najpotężniejszych urządzeń termojądrowych na świecie, wykazał zdolność do niezawodnego wytwarzania energii termojądrowej, ustanawiając jednocześnie światowy rekord energetyczny. To wybitne osiągnięcie stanowi kamień milowy w dziedzinie nauki i inżynierii termojądrowej.

W ostatniej kampanii eksperymentalnej z deuterem i trytem (DTE3) w wygenerowanym wyładowaniu osiągnięto wysoką moc termojądrową utrzymującą się przez 5 sekund. W rezultacie uzyskano przełomowy rekord 69 megadżuli energii przy zużyciu zaledwie 0,2 miligrama paliwa.

JET to tokamak, czyli urządzenie, które wykorzystuje silne pola magnetyczne do zamknięcia plazmy w komorze w kształcie torusa. W większości przypadków przeprowadzania komercyjnej syntezy jądrowej preferowane jest zastosowanie dwóch wariantów wodoru – deuteru i trytu. Kiedy deuter i tryt łączą się ze sobą, wytwarzają hel i ogromne ilości energii – reakcja ta będzie stanowić podstawę przyszłych elektrowni termojądrowych.

Dalsza część artykułu na stronie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy https://www.ifpilm.pl.
 

Udział naszych naukowców

W badania materiałów bezpośrednio dla tokamaka JET, na którym uzyskano rekordowy wynik zaangażowana jest dr Elżbieta Fortuna-Zaleśna.