Projekt edukacyjny "Akademia PARP"

Celem Akademii PARP - portalu e-learningowego, uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotychczas w ramach Akademii opublikowano 32 kursy pogrupowane w pięciu obszarach tematycznych: „Finanse", „Marketing", „Prawo", „Zarządzanie", „Kompetencje". Oferta edukacyjna Akademii jest stale poszerzania, również przy udziale jej użytkowników, którzy mogą przesyłać propozycje nowych kursów oraz recenzować te, które zostały już opublikowane.

Kursy w ramach Akademii PARP są dostępne na stronie akademia.parp.gov.pl.