Program stażowy "Kierunek ORLEN"

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w miarę możliwości- zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.
 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

  • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
  • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
  • informacja o zakwalifikowaniu na staż - czerwiec, styczeń
  • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - lipiec, luty

Oferty staży wraz z case study znajdują się na stronie https://www.orlenlaboratorium.pl.