Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska została wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) rozpoczęła działalność 1 czerwca 2019 r. To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, który docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Każda z dyscyplin naukowych w RDN posiada 3 przedstawicieli. Inżynierię materiałową reprezentują: prof. dr hab. inż. Edward Guzik, prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska i prof. dr hab. inż. Maria Sozańska.