Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz zastępcą prezesa PTM

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Halina Garbacz została wybrana do Zarządu na ostatnim Walnym Zebraniu członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego i objęła funkcję zastępcy prezesa PTM.

Zebranie odbyło się w dniu 18 marca 2019 roku.

Gratulujemy!