Prof. Krzysztof Rożniatowski Prezesem PTSt

10 grudnia 2021 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Stereologicznego. Na Zjeździe tym wybrany został na kadencję 2021-2025 nowy Prezes Towarzystwa. Został nim dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW.

Zjazd dokonał również wyboru pozostałych Członków Zarządu PTSt, wśród których znalazł się również dr inż. Janusz Bucki, który zgodził się na objęcie funkcji sekretarza. W 6 osobowym Zarządzie znaleźli się ponadto: dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Agnieszka Szczotok z Politechniki Śląskiej, dr inż. Kazimierz Satora oraz dr inż. Piotr Matusiewicz - obaj z Akademii Górniczo Hutniczej.

Na zdjęciu Krzysztof Rożniatowski podczas prezentacji programu działań i wyzwań stojących przed Zarządem PTSt w nowej kadencji.

 

Gratulujemy!