Praktyki w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Istnieje możliwość realizacji praktyk studenckich w Zespole Fizyki Półprzewodników Półmagnetycznych Instytutu Fizyki PAN. Możliwe jest również podjęcie wspólnych badań w ramach pracy dyplomowej.

Zainteresowani studenci mogą kontaktować się z kierownikiem Zespołu dr. hab. Łukaszem Kilańskim (kilan@ifpan.edu.pl).

Dodatkowe informacje o Zespole można znaleźć na stronie http://www.ifpan.edu.pl.