Pracownicy WIM wyróżnieni przez JM Rektora PW

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił laureatów Nagród Naukowych Indywidualnych, Nagród Naukowych Zespołowych i Nagród Organizacyjnych.

Nagrody Naukowe Indywidualne

Nagroda naukowa indywidualna I stopnia za całokształt dorobku:
prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Nagroda naukowa indywidualna I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w latach 2017 - 2018:
dr. hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. Uczelni

Nagroda naukowa indywidualna I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w latach 2017 - 2018:
dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. Uczelni
 

Nagrody Naukowe Zespołowe

Nagroda naukowa zespołowa I stopnia za dorobek publikacyjny w latach 2017-2018:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • dr inż. Mariusz Andrzejczuk
 • dr inż. Piotr Bazarnik
 • dr inż. Witold Chromiński
 • dr inż. Agnieszka Krawczyńska
 • mgr inż. Marta Orłowska

Nagroda naukowa zespołowa I stopnia za dorobek publikacyjny w latach 2017-2018:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
 • dr inż.  Rafał Chodun
 • dr inż. Katarzyna Nowakowska - Langier
 • mgr inż. Bartosz Wicher
   

Nagrody Organizacyjne

Nagroda organizacyjna indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne:
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Nagroda organizacyjna indywidualna II stopnia za planowanie i koordynowanie działań i istotny wkład w przygotowanie treści strony internetowej Wydziału oraz folderu informacyjnego Wydziału:
dr inż. Ewa Ura - Bińczyk

Nagroda organizacyjna zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018:
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. Uczelni

Nagroda organizacyjna indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018:
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Nagroda organizacyjna indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018:
dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. Uczelni

Nagrody „Złota Kreda”

za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) w roku akademickim 2017/2018:
prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych (zajęcia pozawykładowe) w roku akademickim 2017/2018:
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska