Oferta praktyk studenckich w Wojskowej Akademii Technicznej

Zespół Zastosowań Laserów w Zakładzie Techniki Laserowej w Instytucie Optoelektroniki zaprasza na praktyki studenckie.

Cel praktyki:
1. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach kształcenia kierunkowego i specjalistycznego w Instytucie Optoelektroniki WAT.
2. Powiązanie zdobytej wiedzy z rzeczywistymi problemami i potrzebami występującymi w miejscu odbywania praktyki. Umożliwienie dostępu do materiałów źródłowych związanych z zadaniami realizowanymi przez praktykanta (studenta).
3. Przygotowanie studenta do rozwiązywania rzeczywistych problemów i do podjęcia samodzielnej działalności zawodowej.

Program praktyki:
1. Zapoznanie studentów z obowiązującymi zasadami BHP oraz regulaminem pracy.
2. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną, zadaniami i możliwościami Instytutu Optoelektroniki, Zakładu Techniki Laserowej i Zespołu Zastosowań Laserów.
3. Uczestniczenie w realizacji wybranych etapów prac badawczych w Zespole Zastosować Laserów.
4. Pomiary parametrów urządzeń i podzespołów elektronicznych lub optoelektronicznych, w tym parametrów wiązek laserowych.
5. Zapoznanie i prowadzenie pomiarów przy pomocy wybranej aparatury będącej na wyposażeniu Zespołu Zastosowań Laserów.
 

Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Kierownika Praktyk:

Szczegółowe informacje » (.pdf, 166,07 kB)