Obrona rozprawy doktorskiej w kwietniu

studenci w togach

16 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału na WIM PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Mężyka pt.: „Połączenie metody Mathara i cyfrowej korelacji obrazu (DIC) jako narzędzie precyzyjnego opisu naprężeń własnych w materiałach rurociągów”.

Z dokumentacją związaną z przewodem doktorskim można się zapoznać w serwisie BIP >>.