Nasza doktorantka rozpocznie projekt badawczy z dofinansowaniem NCN

Miło nam poinformować, że projekt "Wykorzystanie metod inżynierii biomateriałów do opracowania modelu tkankowego zdrowej i zmienionej nowotworowo kości w celu badania inwazji komórek kostniakomięsaka" mgr inż. Ewy Walejewskiej znalazł się na liście rankingowej programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.

Gratulujemy!

 

PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

W 20 edycji konkursu rozpatrywano 2217 wniosków, z czego 495 projektów otrzyma dofinansowanie.