Nagroda dla dr inż. Magdaleny Jurczyk-Kowalskiej

Dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jedną z laureatek nagrody Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach 47 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii prac naukowo-badawczych za opracowanie mające zastosowanie w rolnictwie.

Nagroda została przyznana za prace nad poprawą komfortu termicznego wśród użytkowników ochron rąk podczas ekspozycji na zimno w różnych warunkach zawodowych. Nagrodę za ogrzewane rękawice do ochrony przed zimnem otrzymał zespół autorski w składzie:

  • Emilia Irzmańska, Paulina Kropidłowska, Agnieszka Adamus-Włodarczyk z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -PIB w Warszawie
  • Magdalena Jurczyk-Kowalska z Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie
  • Jarosław Tomczyk, Karol Gajda z F.H. JAKAR Sp. j. w Radomiu
  • Ryszard Wrona, Michał Lew Kiedrowski z REK- SWED Sp. z.o.o. w Złotowie.

Gala wręczenia nagród odbyła się 12 grudnia 2019r o godz. 12:00 w Sali im. Andrzeja Bączkowskiego w Siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. https://www.gov.pl/web/rodzina/nagrody-47-ogolnopolskiego-konkursu-poprawy-warunkow-pracy-przyznane

Laureatom nagrody serdecznie gratulujemy!