Mistrzowie dydaktyki - nabór do II etapu

Na WIM PW będzie realizowany II etap programu "Mistrzowie dydaktyki". W związku z tym, trwa nabór uczestników do grupy tutoringowej na zajęcia "Applied Materials Science, Inżynieria materiałowa na co dzień" prowadzone przez dr. inż. Rafała Wróblewskiego.

Zasady kwalifikacji do 3-semestralnego kształcenia metodą tutoringu:

  1. Minimalną i maksymalną liczebność grupy tutoringowej określa tutor [np. od 2-4 osób].
  2. Wyboru uczestników do grupy tutoringowej dokonuje tutor na podstawie wybranych kryteriów z poniższego katalogu.
  3. Wymagane jest spełnienie 2 kryteriów rekrutacyjnych.
  4. Przyjęcie do grupy tutoringowej uzyskują kandydaci, którzy spełnili 2 kryteria z katalogu kryteriów rekrutacyjnych.
  5. Kandydaci do grupy tutoringowej kontaktują się z opiekunem projektu z CWM (Patrycja Kluź) w celu podpisania wymaganych dokumentów (oświadczeń).
     

Katalog kryteriów rekrutacyjnych:

  1. Zainteresowanie dziedziną nauki prowadzoną przez danego tutora oraz wykazanie się wiedzą na dany temat.
  2. Przygotowanie Listu motywacyjnego uzasadniającego chęć i zdolności do podjęcia kształcenia metodą tutoringu.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna z tutorem weryfikująca umiejętności i predyspozycje do kształcenia metodą tutoringu.

Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z p. Patrycją Kluź, tel. 22 234 13 72, CWM, pok. 234 GG.