Konkurs na stanowisko stypendysta 1

W ramach projektu NCN „Badanie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości katalityczne porowatych elementów węglanowych ogniw paliwowych”

Wymagania:

 • uczestnictwo w studiach stacjonarnych stopnia drugiego na kierunku inżynieria materiałowa, chemia, fizyka lub nauk pokrewnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania i badania materiałów
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej,

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe ewentualne osiągnięcia naukowe),
 • odpis dyplomu inżynierskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata) lub zaświadczenie ukończenia studiów I stopnia.
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Opis zadań

Celem projektu określenie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego materiałów stosowanych w węglanowych ogniwach paliwowych (MCFC) na ich właściwości katalityczne. W ramach realizacji zadania badawczego w projekcie NCN stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, a w szczególności:

 • Dobór składu chemicznego i mikrostruktury materiałów na podstawie analizy dostępnych danych literaturowych,
 • Wytwarzanie komponentów węglanowego ogniwa paliwowego przy użyciu technik takich jak np.: wysokoenergetyczne mielenie proszków, wysokoenergetyczne mieszanie, formowanie z gęstwy;
 • Świadome sterowanie strukturą i składem chemicznym w/w komponentów za pomocą doboru parametrów procesów technologicznych;
 • Analizy wyników badań, indywidualnych poszukiwań literaturowych, przygotowywania raportów

Warunki zatrudnienia

Student w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie (18 miesięcy). Ocena co 6 miesięcy.

Termin składania ofert 28.02.2019