Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2021

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza V edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. Konkurs dotyczy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

  • Termin nadsyłania prac: 30 września 2021 roku,
  • Nagroda w konkursie: 5 000 złotych,
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2021 roku.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronie https://pzpts.pl.

Formularz zgłoszenia znajduje się w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  • jednostronne streszczenie pracy;
  • potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
  • opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę i formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel. 22 828 04 13; e-mail: office@tworzywa.org.pl.

plakat