Konkurs na najlepszą pracę doktorską za rok 2021

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepsza pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa za rok 2021.

Warunki konkursu:

 • Dyplom oraz nagroda finansowa przyznawana jest przez Prezesa PTM na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa
 • W konkursie mogą uczestniczyć  osoby, które w 2021 roku obroniły rozprawę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa
 • Nagroda pieniężna wynosi 5 000 zł i jest przyznawana jako dofinansowanie na dowolny cel naukowy wskazany przez laureata konkursu
 • Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do 31 maja 2022 roku na adres:
  Prezes PTM
  Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica w Krakowie
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

   

Wniosek powinien zawierać:

 • Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej
 • Opinię promotora
 • Kopie recenzji rozprawy
 • CV osoby stającej do konkursu wraz z dorobkiem publikacyjnym

  

http://ptm-materials.pl