Konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej

mikroskop

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Celem konkursu na granty wewnętrzne jest wspieranie rozwoju oraz międzynarodowej rozpoznawalności naukowców zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, uprawiających dyscyplinę Inżynieria Materiałowa.

Granty przyznawane na realizację projektów mogą mieć formę grantów indywidualnych lub zespołowych. Przyznawane są maksymalnie na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku, z zastrzeżeniem, że środki mogą być wydatkowane maksymalnie do 30 listopada 2025 roku. Maksymalna wysokość grantu wynosi 30 000,00 zł - w przypadku projektu indywidualnego i 45 000,00 zł - w przypadku projektu zespołowego.

Termin składania wniosków - 13 marca 2024 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje »