Konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Celem konkursu na granty wewnętrzne jest wspieranie rozwoju oraz międzynarodowej rozpoznawalności naukowców zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, uprawiających dyscyplinę Inżynieria Materiałowa.

W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane dwa rodzaje projektów:

  • projekt „YOUNG” – służący rozwojowi młodych naukowców;
  • projekt „IMPACT” – służący poprawie osiągnięć publikacyjnych w ewaluacji dyscypliny Inżynieria Materiałowa.

Wniosek o grant sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, podpisany przez kierownika jednostki, z której wywodzi się kierownik pracy, oraz przez kierownika pracy, należy składać w sekretariacie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w terminie do 31 marca 2021 r. do godziny 16.00. Dopuszczalna jest elektroniczna forma złożenia dokumentów poprzez wysłanie ich pocztą elektroniczną na adres marta.zwolinska@pw.edu.pl. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Załączniki: