Konkurs na film promujący inżynierię materiałową

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłasza „Konkurs na film promujący inżynierię materiałową”.

Celem konkursu jest stworzenie materiałów filmowych, które w atrakcyjny sposób przedstawiają eksperymenty i procesy technologiczne z obszaru inżynierii materiałowej, metody badania materiałów oraz zjawiska fizyczne obserwowane w materiałach.

Filmy powinny mieć aspekt promocyjny i/lub dydaktyczny. Powinny w sposób atrakcyjny i zachęcający do studiów, prezentować naszą dyscyplinę nauki. Wskazane jest aby mogły stanowić materiał dydaktyczny, ilustrujący zjawiska fizyczne i chemiczne, który mógłby być wykorzystany w czasie lekcji fizyki lub chemii w szkołach średnich.

Materiały zgłoszone do Konkursu mogą wykorzystywać zapis filmowy eksperymentów oraz elementy animacji i symulacji komputerowych. Forma narracji jest dowolna (komentarz słowny, napisy). Organizatorzy spodziewają się filmów trwających od 1 minuty do 5 minut (nie są to sztywne wymagania).

Udział w Konkursie jest otwarty dla całej społeczności Wydziału Inżynierii Materiałowej PW tj. dla studentów, doktorantów i pracowników. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość oceny zgłoszonych filmów w różnych kategoriach.

Uczestnicy zgłaszający swoje filmy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie do promocji Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz kierunku studiów i dyscypliny nauki inżynieria materiałowa.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału.
 

Terminy Konkursu:

  • Termin przesyłania filmów - 24.04.2020
  • Rozstrzygnięcie Konkursu - 22.05.2020