Konkurs Best Paper III w ramach IDUB PW

zdjęcie przedstawiające mikroskop

Konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej jest adresowany jest do pracowników i doktorantów,
których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Termin składania wniosków o przyznanie finansowania w III edycji konkursu, upływa 9 grudnia 2022 roku.

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły:

  • opublikowane w czasopismach za 200 pkt z aktualnej listy MEiN (wykazy czasopism udostępniane są na stronie internetowej projektu IDUB);
  • których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania jako osiągnięcie w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;
  • znajdujące się w repozytorium uczelnianym – Bazie Wiedzy.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://badawcza.pw.edu.pl.