Konkurs Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w latach 2020/2021 oraz 2021/2022.

Zgłoszenie konkursowe z oznaczeniem „Konkurs Alioth Group” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres office@aliothgroup.pl. Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada 2022 roku.

Dla autorów najlepszy prac ufundowane zostały następujące nagrody:

  • I nagrodę w wysokości 7000 zł brutto,
  • II nagrodę w wysokości 5000 zł brutto,
  • III nagrodę w wysokości 3000 zł brutto.

Informacje niezbędne do udziału w konkursie (wraz z koniecznymi do przesłania załącznikami) znajdują się na stronie: https://alioth.group. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 stycznia 2023 roku.