Informacja dla studentów i doktorantów PW o konieczności korzystania z adresów e-mail w domenie PW

Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl) w korespondencji z Uczelnią.

I. Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj. nr_albumu@pw.edu.pl.

II. W systemie USOS adresy e-mail do korespondencji zostaną zmienione na indywidualne adresy e-mail w domenie PW tj. nr_albumu@pw.edu.pl począwszy od 1 czerwca 2018 r. i w związku z tym:

  • do wysyłania e-maili w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW,
  • wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres e-mail w domenie PW.

Podstawa prawna:

  1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.