Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbyła się w dniu 30 września 2021 roku.

Podczas uroczystości Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Bartosz Nędza wręczył nauczycielom akademickim nagrody "Złota Kreda":

 • w kategorii najlepszego wykładowcy nagrodę otrzymała prof. dr hab. inż. Halina Garbacz,
 • w kategorii najlepszego prowadzącego ćwiczenia/laboratoria/projekty/warsztaty/seminaria nagrodę otrzymał dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni,
 • w kategorii dla najbardziej przyjaznego studentom nauczyciela akademickiego tzw. "Złote serce" otrzymała dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni,
 • w kategorii najlepiej prowadzone zajęcia w j. angielskim nagrodę otrzymał dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni.

 
Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Joanna Zdunek wręczyła wyróżnienia najlepszym studentom:

za najlepsze dyplomy nagrodę otrzymali:

 • Paweł Klimek - najlepszy dyplom inżynierski,
 • Małgorzata Gzik - najlepszy dyplom magisterski,
 • Muhammad Abiyyu Kenchi Purbayanto - najlepszy dyplom magisterski, studia anglojęzyczne.

wyróżnienia za najlepsze średnie otrzymali:

 • Michał  Żakowski - po I roku studiów,
 • Hubert Adamczyk - po II roku studiów,
 • Zuzanna Krawczyk - po III roku studiów,
 • Dominika Niedźwiedź - po I roku studiów II stopnia (studia polskojęzyczne),
 • Emilia Baldy - po I roku studiów II stopnia (studia anglojęzyczne).

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej mgr inż. Przemysław Wójcik wręczył nagrodę Stowarzyszenia za najwyższą średnią w r.a. 2020/2021 studentce Zuzannie Krawczyk.

 
Wykład inauguracyjny „Addytywne formowanie - czyli jak rozwiązywać problemy technologii materiałowych” wygłosił prof. dr. hab. inż. Dariusz Kata z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

 

Podczas uroczystości 30-lecia Wydziału nasi naukowcy otrzymali nagrody z rąk JM Rektora PW, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby.

 • Nagroda Indywidualna I stopnia za całokształt dorobku
  • dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Kulika
 • Nagroda Indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
  • dla dr. inż. Jakuba Jaroszewicza
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
  • dla dr. inż. Tomasza Płocińskiego
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
  • dla prof. dr hab. inż. Joanny Ryszkowskiej
 •  Nagroda Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
  • dla dr hab. inż. Joanny Zdunek
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
  • dla prof. dr hab. inż Małgorzaty Lewandowskiej
  • dr. inż. Piotra Bazarnika
  • dr. inż. Witolda Chromińskiego
  • dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej
  • dr inż. Marty Orłowskiej
  • mgr inż. Marty Ciemiorek
 • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020
  • dla dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, prof. uczelni
  • prof. dr. hab. inż. Michała Chudego
  • mgr inż. Anity Wojciechowskiej
  • dr inż. Aleksandry Szuplewskiej
 • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020
  • dla dr inż. Emilii Skołek
 • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020
  • dla dr. inż. Rafała Wróblewskiego
 • Nagroda organizacyjna indywidualna II stopnia
  • dla dr. hab. inż Dariusza Oleszaka, prof. uczelni
 • Nagroda organizacyjna indywidualna III stopnia
  • dla prof. dr. hab. inż Zbigniewa Pakieły.

 
Zdjęcia z Inauguracji Roku Akademickiego »

Zdjęcia z Uroczystości 30-lecia Wydziału »

Gratulacje i życzenia »