IV Rodzinny Piknik Naukowy w Otwocku

Wydział Inżynierii Materiałowej PW już po raz czwarty wziął udział w Rodzinnym Pikniku Naukowym w Otwocku. Jest to wynik umowy podpisanej przez Wydział ze Starostwem powiatu otwockiego. Impreza odbyła się 7 września w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.

Dużą atrakcję stanowiły pokazy przygotowane przez studentów Koła Naukowego WAKANS. Zainteresowaniem cieszyła się tzw. kolejka magnetyczna. Prezentowane złoże fluidalne przyciągało uwagę najmłodszych uczestników pikniku ale też było pretekstem do rozmów o stanach skupienia materii. Uczestnicy mogli również osobiście stwierdzić za pomocą mikroskopu metalograficznego, że pozornie jednorodne materiały posiadają złożoną mikrostrukturę. Stanowisko WIM przyciągało zarówno dzieci jak i dorosłych przez cały czas trwania imprezy.

Duże podziękowania należą się studentom z Koła Naukowego Wakans, którzy poświęcili swój czas na promowanie Naszego Wydziału.