Dr inż. Witold Chromiński laureatem konkursu SONATA

zdjęcie mikroskopu

20 maja 2021 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki szesnastej edycji programu SONATA. Z radością informujemy, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania jest projekt naszego naukowca.

Dr inż. Witold Chromiński pozyskał 834 900 zł na finansowanie projektu "Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej".

Spodziewanym  efektem  projektu  jest  opracowanie  nowego  stopu  aluminium  oraz  odpowiedniej dla niego obróbki cieplnej pozwalającej świadomie kształtować właściwości mechaniczne. Złożony stan wydzieleń w nowym stopie powinien zapewnić właściwości mechaniczne niemożliwe do osiągnięcia dla aktualnie stosowanych stopów aluminium.
 

Program SONATA Narodowego Centrum Nauki ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W szesnastej edycji programu naukowcy złożyli 1123 wnioski, których łączna kwota wyniosła ponad 891 mln zł. Ostatecznie finansowanie o wartości niemal 161 mln zł otrzymało 180 projektów.