Dr inż. Romuald Dobosz wpisany na listę rzeczników patentowych UPRP

Pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr inż. Romuald Dobosz, po ukończeniu aplikacji rzeczniowskiej prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, został wpisany na listę rzeczników patentowych (decyzja z dnia 16.10.2019).

Obecnie dr R. Dobosz może służyć pomocą w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej, a w szczególności dotyczących patentów i wzorów użytkowych z zakresu konstrukcji, technologii, mechaniki.