Akcelerator PW

Właśnie wystartował Program Akcelerator PW. Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Obecnie CZIiTT PW otworzył pierwszą rekrutację do programu preinkubacji. Głównym celem programu jest podniesienie gotowości zespołów biznesowych w trzech wymiarach:

  • gotowość rynkowa – rozumiana jako zwiększenie świadomości wspieranych zespołów biznesowych, nt. klientów, konkurencji, możliwych modeli biznesowych itp.;
  • gotowość zespołowa – rozumiana jako zwiększenie poziomu organizacji wspieranych zespołów biznesowych w zakresie zarządzania, harmonogramów wyjścia na rynek, itp.;
  • gotowość formalna – rozumiana jako zbudowanie wraz z pozostałymi interesariuszami (w tym IBS PW Sp. z o.o.) modelu funkcjonowania zespołu w formie przyszłej spółki spin-off/spin-out.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/938723?lang=pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lutego 2022 r. Start programu: 12 marca 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator/akcelerator-pw