12 nowych defibrylatorów na Politechnice Warszawskiej

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.

Defibrylator to inteligentne urządzenie, które potrafi za pomocą komunikatów głosowych i wskazówek wizualnych samo pokierować całą akcją reanimacyjną i uratować komuś życie. – Po włączeniu, defibrylator poprosi o podłączenie do poszkodowanego elektrod, które należy nakleić na klatce piersiowej – tłumaczy Paweł Wieczorek z Inspektoriatu BHP PW. – Czytelne rysunki na elektrodach wskażą miejsca przyklejenia samoprzylepnych elektrod. Następnie nastąpi automatyczna analiza stanu poszkodowanego. Jeśli analiza wykaże konieczność przeprowadzenia defibrylacji, urządzenie samo aktywuje przycisk i przekaże odpowiednie polecenia. Wyładowanie nastąpi po naciśnięciu
przycisku – opisuje Wieczorek.

Dzięki inicjatywie władz uczelni oraz Kacpra Majewskiego, członka Koła Naukowego Aparatury Biomedycznej działającego na Wydziale Mechatroniki PW, który zgłosił do Budżetu Partycypacyjnego PW projekt „Prąd do serca”, na terenie warszawskiej uczelni pojawiło się 12 nowych defibrylatorów. Sprzęt ratujący życie jest dostępny dla wszystkich pracowników, studentów oraz okolicznych mieszkańców.

Politechnika Warszawska wraz z zakupem defibrylatora zorganizowała dla chętnych ogólnouczelniane szkolenie z pierwszej pomocy przy użycia defibrylatora. Kurs został poprowadzony przez ratowników
z Fundacji Anikar.

mapa