Koło naukowe BIOMATERIALS

Koło Naukowe Biomaterials powstało w 2018 roku, by poszerzać w sposób praktyczny wiedzę w zakresie biomateriałów. Dążenie do jak najdłuższego życia w jak najlepszym zdrowiu wymaga zastosowania nowoczesnych technologii.

Dlatego też celem koła jest pogłębianie wiedzy w zakresie biomateriałów, by móc zrealizować bardziej szlachetne cele, jak pomoc drugiemu człowiekowi.

Członkowie koła mają możliwość:

  • realizacji projektów za punkty ECTS,
  • zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu biomateriałów,
  • wzięcia udziału w kursach, wycieczkach, targach, piknikach naukowych.

Ponieważ człowiek jest skomplikowanym systemem, potrzebni są specjaliści z różnych dziedzin, by odpowiednio pomóc w rozwoju medycyny. Koło Naukowe Biomaterials jest zatem nastawione na współpracę międzywydziałową jak i międzyuczelnianą.

 

ZARZĄD:

  • Przewodniczący: Seweryn Grabowiecki
  • Wiceprzewodnicząca: Konstancja Godlewska
  • Skarbniczka: Weronika Szarafińska

 
Obserwuj na: