dr inż. Kamil Majchrowicz

 • 22 234 87 24

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 210
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2021
   

Staże naukowe

 • National Institute for Materials Science, High Temperature Materials Unit, Tsukuba, Japonia, 2012
 • Technische Universität Dresden, Institut für Festkörper- und Materialphysik, Drezno, Niemcy, 2015
   

Działalność naukowa

 • Charakterystyka mikrostruktury, tekstury i właściwości mechanicznych stopów Mg i Ti przetwarzanych metodami przeróbki plastycznej (walcowanie asymetryczne, metody SPD) oraz technikami przyrostowymi (SLM)
 • Badania właściwości mechanicznych materiałów metalicznych i kompozytowych (badania próbek zminiaturyzowanych, tensometryczne i optyczne metody pomiaru odkształcenia, pękanie i zmęczenie materiałów)
   

Publikacje

 1. K. Majchrowicz, B. Adamczyk-Cieślak, W. Chromiński, P. Jóźwik, Z. Pakieła, Comparison of microstructure, texture and mechanical properties of TZ61 and AZ61 Mg alloys processed by differential speed rolling, Materials 15 (2022) 785
 2. K. Majchrowicz, P. Jóźwik, W. Chromiński, B. Adamczyk-Cieślak, Z. Pakieła, Microstructure, texture and mechanical properties of Mg-6Sn alloy processed by differential speed rolling, Materials 14 (2021) 83
 3. K. Majchrowicz, T. Brynk, M. Wieczorek, D. Miedzińska, Z. Pakieła, Exploring the susceptibility of P110 pipeline steel to stress corrosion cracking in CO2-rich environments, Engineering Failure Analysis 104 (2019) 471-479
 4. K. Majchrowicz, Z. Pakieła, T. Brynk, B. Romelczyk-Baishya, M. Płocińska, T. Kurzynowski, E. Chlebus, Microstructure and mechanical properties of Ti-Re alloys manufactured by selective laser melting, Materials Science and Engineering A 765 (2019) 138290
 5. K. Majchrowicz, Z. Pakieła, J. Kamiński, M. Płocińska, T. Kurzynowski, E. Chlebus, The effect of rhenium addition on microstructure and corrosion resistance of Inconel 718 processed by selective laser melting, Metallurgical and Materials Transactions A 49 (2018) 6479-6489

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2015: Nagroda Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego