Dział Zakupów

Marianna Wróblewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
  • 22 234 87 25

Łukasz Jerzy Dąbrowski

  • 22 234 87 25

Małgorzata Sałańska

  • 22 234 87 25