Adiunkci

dr hab. inż. Ryszard Sitek

  • 22 234 81 58

dr inż. Emilia Skołek

  • 22 234 81 03

dr inż. Piotr Śpiewak

  • 22 234 87 48

dr inż. Michał Tarnowski

dr inż. Ewa Ura-Bińczyk

  • 22 234 81 50

dr inż. Jan Wróbel

  • 22 234 87 48

dr inż. Rafał Wróblewski

Prodziekan ds. Studenckich
  • 22 234 84 51, 87 31

dr hab. inż. Andrzej Zagórski

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju i Jakości Badań
Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
  • 22 234 85 29

dr hab. inż. Joanna Zdunek

Prodziekan ds. Kształcenia
  • 22 234 84 51