Wakacje letnie

Zgodnie z Harmonogramem roku akademickiego 2020/2021, wakacje letnie rozpoczynają się 1 lipca, a kończą 2 września 2021 roku.

Najbliższe ważne daty:

  • 03.09.2021 r. (piątek) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
  • 03.09.2021 r. (piątek) – początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 10.09.2021 r. (piątek) – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 16.09.2021 r. (czwartek) – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 16.09.2021 r. (czwartek) – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
  • 17.09.2021 r. (piątek) – początek okresu rejestracyjnego
  • 29.09.2021 r. (środa) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
  • 30.09.2021 r. (czwartek) – ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego