Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk studenckich

Miejsce: MS TEAMS 

 
Studentów IV i VI semestru studiów pierwszego stopnia oraz I semestru studiów drugiego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie praktyk studenckich.