Sobota pracująca

Zgodnie z decyzją nr 53/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2022 roku, sobota 10 grudnia 2022 roku jest dniem pracującym.