33. Inauguracja Roku Akademickiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025

Uroczystość odbędzie się w dniu 30 września 2024 roku o godz. 12:00
w Auli im. Profesora Jerzego W. Wyrzykowskiego
w Gmachu Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej 141.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
1. Hymn państwowy
2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości
3. Wystąpienie prof. Anny Boczkowskiej, Dziekan WIM
4. Wystąpienie Rektora PW
5. Wręczenie Nagród Rektora PW
6. Uroczysta immatrykulacja
7. Wystąpienie przedstawiciela studentów
8. Wystąpienie przedstawiciela doktorantów
9. Wręczenie Nagrody Studentów „Złota kreda”
10. Wręczenie dyplomów wyróżniającym się studentom
11. Wręczenie dyplomów za wybitną działalność na rzecz promocji WIM PW
12. Wystąpienie Prezesa SAIM PW
13. Wręczenie Statuetek „Przyjaciel Wydziału”
14. Otwarcie roku akademickiego
15. Wykład inauguracyjny prof. Marka Rubla pt. „Materiały dla reaktorów termojądrowych”
16. Gaudeamus igitur