Seminarium Nauka-Przemysł

Miejsce: Aula im. prof. J. W. Wyrzykowskiego oraz hol główny
  

Program wydarzenia 

godz. 10:15 Otwarcie Seminarium i powitanie gości
godz. 10:25-10:55 Wystąpienie Patryka Bolimowskiego, przedstawiciela firmy SYSTEM 3E S.A.
godz. 11:00-11:30 Wystąpienie Pawła Hermanowicza, przedstawiciela Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.
godz. 11:35-12:05 Wystąpienie Bartłomieja Załuski, przedstawiciela firmy Kurp-Dach sp. z o.o.
godz. 12:10-12:30 Przerwa połączona z cateringiem
godz. 12:10-12:40 Sesja posterowa studentów WIM PW
godz. 13:00-13:30 Wystąpienie Piotra Żurawskiego, przedstawiciela firmy LOT AMS sp. z o.o.
godz. 13:35-14:04 Wystąpienie Bartłomieja Bereski, przedstawiciela firmy Noma Resins sp. z o.o.
godz. 14:10-14:40 Wystąpienie Aleksandra Janisty, przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego
godz. 14:45-15:15 Prezentacja projektu „Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej” dr. inż. Kamila Dydka
godz. 15:20-15:30 Podsumowanie sesji plakatowej
godz. 15:35-15:40 Zakończenie Seminarium

 

Sesja plakatowa

hol główny (I piętro):

 1. „Analiza mikrostrukturalna grotów strzał w ujęciu inżynierii materiałowej” – Karol Przybysz
 2. „Charakterystyka mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów Zn-Li-Mn po procesie HPT” – Weronika Chomiak
 3. „Crush (the) Leavings - Ecological Antipollution Reactor ’CLEAR’” – Mateusz Malikowski
 4. „Demonstrator urządzenia przeznaczonego do wytwarzania przyrostowego, ekologicznych mas kompozytowych na bazie cellulozy i polisacharydów” – Dorian Żarna
 5. „Stenty sercowo-naczyniowe oparte na polimerach z pamięcią kształtu (SMPs – shape memory polymers)” – Weronika Hrynkiewicz, Weronika Chomiak, Kamila Strycharz
 6. „Wpływ modyfikacji grafenem ochronnej warstwy poliuretanowej na właściwości wytrzymałościowe hybrydowych materiałów tekstylnych” – Kamila Strycharz
 7. „Zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do badania metodą bąbelkową - nieniszczącej metody pośredniego pomiaru średnicy porów otwartych” – Miłosz Wit Nowak  
 8. „Degradacja połączeń zgrzewanych ultradźwiękowo z termoplastów wytwarzanych przyrostowo” – inż. Filip Ślaski
 9. „Wielofunkcyjne sfery nanokompozytowe oparte na dwuwymiarowym Ti3C2 do oczyszczania wody” – inż. Artur Kozera
 10. „Wpływ modyfikacji powłok poliuretanowych związkami krzemoorganicznymi i tytanianem baru na ich właściwości hydro- i lodofobowe” – mgr Anna Łabęda
   

Stoiska firm

W holu głównym będzie można porozmawiać także z przedstawicielami firm: LOT AMS sp. z o.o., CIOP-PIB, GE Vernova.