32. Inauguracja Roku Akademickiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 
mają zaszczyt zaprosić na
 
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
 
Uroczystość odbędzie się w dniu 2 października 2023 roku o godz. 14:00
w Auli im. Profesora Jerzego W. Wyrzykowskiego
w Gmachu Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej 141.
 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
1. Hymn państwowy
2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości
3. Wystąpienie prof. Anny Boczkowskiej, Dziekan WIM
4. Wystąpienie Rektora PW
5. Wręczenie Nagród Rektora PW
6. Uroczysta immatrykulacja
7. Wystąpienie przedstawiciela studentów
8. Wystąpienie przedstawiciela doktorantów
9. Wręczenie Nagrody Studentów „Złota kreda”
10. Wręczenie dyplomów wyróżniającym się studentom
11. Wręczenie dyplomów za wybitną działalność na rzecz promocji WIM PW
12. Wystąpienie Prezesa SAIM PW
13. Wręczenie Statuetek „Przyjaciel Wydziału”
14. Otwarcie roku akademickiego
15. Wykład inauguracyjny prof. Waldemara Kaszuwary pt. „Jak krystalizowała Inżynieria Materiałowa w Polsce”
16. Gaudeamus igitur