VIII Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW

Wydział Inżynierii Materiałowej i Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić Absolwentów Wydziału i Instytutu Inżynierii Materiałowej do uczestnictwa w VIII Zjeździe Absolwentów, który uczci 20. rocznicę założenia SAIM PW. Wydarzenie odbędzie się 14 października o godzinie 17.30 w gmachu WIM przy ul. Wołoskiej 141.
   

Program VIII Zjazdu Absolwentów

Hol Budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141

 • 17.30 Rejestracja uczestników Zjazdu
   

Aula im. profesora Jerzego W. Wyrzykowskiego

 • 18.00 Powitanie uczestników i otwarcie VIII Zjazdu Absolwentów WIM PW
  • Wystąpienie Dziekan WIM PW pani prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej
  • Wystąpienie Prezesa SAIM PW Przemysława Wójcika
 • 18.20 Prezentacja prof. dr hab. inż. Waldemara Kaszuwary „Absolwenci Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej”
 • 18.40 Prezentacja mgr inż. Łukasza Żrodowskiego „Innowacyjne rozwiązania we współczesnej inżynierii materiałowej”
 • 19.20 Wspólne zdjęcie pamiątkowe uczestników VIII Zjazdu Absolwentów
   

Hol budynku

 • 19.30 Spotkanie towarzyskie uczestników Zjazdu

 
Koszt udziału w Zjeździe to 100 zł. Wpłat prosimy dokonywać na konto 08 1020 1169 0000 8402 0101 0966 - przelew stanowi zgłoszenie udziału w Zjeździe (w tytule wpłaty prosimy podać imię, nazwisko i rok ukończenia studiów). Możliwe jest wniesienie opłaty gotówką bezpośrednio przed Zjazdem.
Uczestnicy wydarzenia, którzy dokonają wpłaty z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, otrzymają książkę pt. „20 lat Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej”, wydaną przez Oficynę Wydawniczą PW. Nakład książki jest ograniczony.