Osiągnięcia doktorantów

Udział w projektach badawczych

Na Wydziale doktoranci realizują projekty badawcze międzynarodowe w ramach programu Horizon 2020, a także krajowe z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Są także samodzielnymi kierownikami projektów badawczych, których lista znajduje się poniżej.
 

Projekty realizowane przez doktorantów WIM PW
LP TYTUŁ PROJEKTU OKRES REALIZACJI KIEROWNIK PROJEKTU RODZAJ PROJEKTU
1 Miedź o strukturze ultradrobnoziarnistej do zastosowań jako przewodzące elementy konsrukcyjne 23.07.2018 22.07.2021 mgr inż. Marta Ciemiorek Preludium 14
2 Powierzchniowa konsolidacja proszków materiałów wysokotopliwych eksponowanych na oddziaływanie z niskotemperaturową plazmą wyładowania jarzeniowego w rozpylaniu magnetronowym 23.07.2018 22.07.2021 mgr inż. Bartosz Wicher Preludium 14
3 Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczenie właściwości transpoprtowych elektronów w magnetycznych materiałach termoelektrycznych 25.02.2019 24.02.2022 mgr inż. Paulina Kamińska Preludium 15
4 Ocena wpływu synergicznego oddziaływania białek i produktów reakcji zapalnej na szybkość degradacji materiałów tytanowych do zastosowań w implantologii kostnej 2019-02-25 2021-02-24 mgr inż. Agata Sotniczuk Preludium 15
5 "Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych" 01.10.2019 30.09.2020 mgr inż. Donata Kuczyńska Etiuda 7
6 Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami 01.01.2019 31.12.2021 mgr inż. Krzysztof Wasiak Lider IX
7 Badania wpływu mikrostruktury na proces reaktywnego przepływu w porowatych komponentach ogniw wysokotemperaturowych 2018.06.27 2021.06.26  mgr inż. Samih Haj Ibrahim Preludium14
8 Wpływ modyfikacji powierchni tytanu na proces mineralizacji kości, w zastosowaniach w oytolaryngologii 2017-09-01 2020-08-31 mgr inż. Donata Kuczyńska Preludium 12
9 Druk 3D funkcjonalnych kompozytów na bazie szkieł metalicznych, wytwarzanych in situ metodą selektywnego przetapaiania proszków 2017-08-28 2021-05-22 inż. Łukasz Żrodowski Diamentowy Grant
10 Badanie zależności pomiędzy stopniem krystaliczności struktury, a odpornością korozyjną biodegradowalnych stopów z układu Mg-Zn-Ca modyfikowanych dodatkami stopowymi 2017-11-03 2020-11-02 mgr inż. Monika Chlewicka Preludium 12
11 Modyfikacje powierzchniowe w postaci struktur nanorurkowych na stopach tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznych 2018-09-01 2020-08-31 mgr inż. Anna Majchrowicz Preludium14
12 Mikrostruktura i właściwości modelowych stopów Mg-Sn wytwarzanych w procesie modyfikowanego walcowania z udziałem odkształceń ścinających 2019-01-31 2021-01-30 mgr inż. Kamil Majchrowicz Preludium 15
13 Modelowanie segregacji helu w granicach ziaren w stopach Fe-Cr wykorzystywanych w reaktorach syntezy termojądrowej 2018-02-25 2022-02-24 mgr inż. Marcin Zemła Preludium 15
14 Modelowanie mikrostrukturalnych uwarunkowań procesów zachodzących w porowatych elektrodach węglanowego ogniwa paliwowego. 2019-09-17 2020-09-30 mgr inż. Samih Haj Ibrahim Etiuda