Laureaci Złotej Kredy

Złota Kreda to nagroda dla nauczycieli akademickich przyznawana przez studentów za wzorowe prowadzenie zajęć dydaktycznych. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW od lat istniała tradycja wyłaniania oddzielnie, w każdym semestrze danego roku akademickiego, najlepszego wykładowcy i najlepszego prowadzącego zajęcia pozawykładowe. Wyłanianie laureatów odbywało się w oparciu o wyniki ankietyzacji zajęć. Co roku podczas inauguracji roku akademickiego Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu wręcza czworgu laureatów nagrodę Złotej Kredy, a dwoje najlepszych spośród nich - corocznie odbiera  nagrodę z rąk JM Rektora PW podczas listopadowej Gali Politechniki Warszawskiej.

Od roku akademickiego 2018/2019 wyłanianie laureatów odbywa się poprzez internetowe głosowanie studentów.
 

Laureaci Złotej Kredy WIM w latach 2012-2020

Wyniki ankietyzacji
  Semestr zimowy Semestr letni Gala PW

2012/2013

 

prof. J. R. Sobiecki

dr D. Oleszak

prof. K. Konopka

prof. K. Rożniatowski

prof. J. R. Sobiecki

dr D. Oleszak

2013/2014

 

prof. W. Święszkowski

prof. J. Ryszkowska

prof. K. Konopka

prof. K. Rożniatowski

prof. W. Święszkowski

prof. J. Ryszkowska

2014/2015

 

prof. Z. Pakieła

dr J. Latuch

prof. K. Rożniatowski

prof. K. Rożniatowski

prof. Z. Pakieła

prof. K. Rożniatowski

2015/2016

 

prof. A. Michalski

prof. D. Oleszak

prof. K. Konopka

prof. K. Rożniatowski

prof. A. Michalski

prof. D. Oleszak

2016/2017

 

dr J. Milczarek

dr A. Brojanowska

dr J. Latuch

dr J. Ploch

dr. J. Latuch

dr A. Brojanowska

2017/2018

 

prof. W. Święszkowski

prof. K. Rożniatowski

prof. K. Konopka

prof. A. Boczkowska

prof. K. Konopka

prof. A. Boczkowska

Internetowe głosowanie studentów

2018/2019

 

prof. H. Garbacz

prof. K. Rożniatowski

prof. H. Garbacz

prof. K. Rożniatowski

2019/2020

prof. M. Leonowicz

dr inż. E. Skołek

prof. M. Lewandowska

dr inż. R. Wróblewski

dr inż. E. Skołek

dr inż. R. Wróblewski